Turnus 2 – Białka Tatrzańska 2024

Czas trwania turnusu: 18.02 – 25.02.2024 r.

Poniżej zamieszczono dokumenty obozowe do pobrania i wypełnienia przed wyjazdem Państwa oraz Państwa dziecka / dzieci na obóz, a także umieszczono dokumenty informacyjne, z którymi warto zapoznać się przed uczestnictwem w obozie.

I. Dokumenty niezbędne na obozowej zbiórce w dniu wyjazdu

II. Dokumenty informacyjne dla Państwa

Dokumenty organizacyjne dla Państwa informacji przed uczestnictwem w obozie. Proszę o niedrukowanie i nieprzynoszenie poniższych dokumentów na zbiórkę obozową – są one wyłącznie dla Państwa informacji.