OBOZY ZIMOWE Białka Tatrzańska 2019

Film pamiątkowy z obozu narciarsko-snowboardowego w Białce Tatrzańskiej.