O Nas

Oferujemy Państwu bardzo elastyczną formę obozów adresowaną do dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich oraz także dla dorosłych w trakcie ferii zimowych.

Dojrzałość dziecka do uczestnictwa w obozie oceniają Państwo sami, według własnych kryteriów. Jeśli uważają Państwo, że dziecko lepiej będzie się czuło, gdy Rodzice będą w pobliżu, to zapraszamy serdecznie Rodziców do uczestnictwa w obozie!

Współpracujemy z trenerami rożnych dyscyplin sportu, którzy wspólnie z nami sprawują opiekę nad uczestnikami wszystkich obozów.
Zależy nam na kształtowaniu poprawnego rozwoju fizycznego, doskonaleniu technik uprawianych dyscyplin sportowych oraz też na rozwijaniu hartu ducha i pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży.

Ale przede wszystkim zależy nam na naprawdę dobrej, wspólnej zabawie i wypoczynku 🙂


Zapraszamy serdecznie!
Organizator – Piotr Błaszczyk
tel. 602 866 640

OBOZY LETNIE I ZIMOWE PIOTR BŁASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szkolna 23A
88-400 Żnin
562 18 19 236
Numer rachunku bankowego Organizatora:
71 1140 2004 0000 3202 8380 0326
mBank SA