Turnus 3 – Sieraków 2023

Czas trwania turnusu: 18.07 – 28.07.2023 r.

Poniżej zamieszczono dokumenty obozowe do pobrania i wypełnienia przed wyjazdem Państwa dziecka / dzieci na obóz oraz poniżej umieszczono także dokumenty informacyjne, z którymi warto zapoznać się przed uczestnictwem w obozie.

I. Dokumenty niezbędne na obozowej zbiórce w dniu wyjazdu

II. Dokumenty informacyjne dla Państwa

Dokumenty organizacyjne dla Państwa informacji przed uczestnictwem w obozie. Proszę o niedrukowanie
i nieprzynoszenie poniższych dokumentów na zbiórkę obozową – są one wyłącznie dla Państwa informacji.