Turnus 2 – Sieraków 2022

Czas trwania turnusu: 07.07 – 17.07.2022

Poniżej zamieszczono dokumenty obozowe do pobrania i wypełnienia przed wyjazdem Państwa dziecka / dzieci na obóz oraz dokumenty informacyjne, wyłącznie dla Państwa informacji.

I. Dokumenty niezbędne na obozowej zbiórce w dniu wyjazdu

Proszę o wypełnienie (odręczne bądź na komputerze), wydrukowanie i dostarczenie na miejsce zbiórki wszystkich dokumentów (5 plików), ponieważ są one niezbędne do wzięcia udziału Państwa dzieci w obozie.

II. Dokumenty informacyjne dla Państwa

Dokumenty wyłącznie dla Państwa informacji – proszę o nie przynoszenie dokumentów na zbiórkę w dniu wyjazdu!