Turnus 1 – Białka Tatrzańska 2022

Czas trwania turnusu: 14.01 – 21.01.2022 r.

I. Dokumenty niezbędne na obozowej zbiórce

Proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie na miejsce zbiórki wszystkich dokumentów (5 plików), ponieważ są one niezbędne do wzięcia udziału Państwa i Państwa dzieci w obozie.

II. Dokumenty informacyjne dla Państwa

Dokumenty wyłącznie dla Państwa informacji – proszę o nieprzynoszenie dokumentów na zbiórkę obozową w dniu wyjazdu, gdyż nie jest to konieczne!